header2

Bemutatkozás

Egyesületünket 2013-ban alapítottuk, elsősorban azzal a céllal, hogy tevékenységünkkel segítsük a magyar néphagyomány, különösen a magyar néptánc, népzenei és folklór értékek felkutatását, ápolását, megőrzését, oktatását és beillesztését a kulturális életbe – határainkon innen és túl.

Éppen ezért elősegítjük:

  • elsősorban a néptánc és népzene helyi oktatását, a népi hagyományok ápolását, hagyományőrző és más kulturális rendezvények szervezését, a lakosság és ifjúság népzenei és tánc, valamint egyéb hagyományokkal való megismertetését, annak támogatását.
  • népünk kulturális örökségének, jellemző sajátosságainak, nemzeti kultúrájának, nagy múltú értékeinek megismertetését, ápolását.
  • a kiemelkedő, tudományos szinten is eredményeket felmutató, a népi kultúra és művelődés területén dolgozó kutatók, néprajz és más tudósok tevékenységének népszerűsítését.
  • a haza földrajzának, irodalmának, történelmének mélyebb megismertetését, a nemzettudat megalapozását és erősítését, a nemzeti önismeret, hazaszeretet elmélyítését.
  • az ifjú nemzedék egészségre, hagyományok tiszteletére és szeretetére való nevelését.
  • a népi mesterségek, szokások megismertetését, kulturált értéket teremtő és szerető szórakozás támogatását.
  • más, hasonló tevékenységet végző szervezetekkel való együttműködést, hazai és határon túli kapcsolatok építését, ápolását.

Az egyesületünk célja azok összefogása, akik hasonló célok érdekében készek támogatni a munkánkat.